Bạn sẽ được giảm 20% tháng này khi thử dịch vụ của chúng tôi!

image1

aHome- Chuyên Gia Nhà Thông Minh

Sản phẩm aHome

Giới thiệu hệ thống báo động 4.0

Hệ thống báo động 4.0 sẽ kích hoạt toàn bộ căn nhà tham gia báo động.

Báo động IOT sẽ kích hoạt toàn bộ nhà tham gia báo động

Smart Home - Camera thông minh

image2

Xem video để hiểu rõ 

Kiểm soát ra vào

image3

Hệ thống cửa sẽ liên kết chặt chẽ với hệ thống điện thông minh trong nhà để kích hoạt các kịch bản tuỳ biến của chủ nhân.

Video

Hãy xem video tuyệt vời này

Liên hệ với chúng tôi

Hãy nhắn cho chúng tôi một dòng!

Trang này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách về quyền riêng tư của Google và có áp dụng Điều khoản dịch vụ.

Hoặc hay hơn, hãy ghé thăm chúng tôi trực tiếp!

Chúng tôi quý trọng khách hàng của mình, nên bạn hãy đến ghé thăm chúng tôi trong giờ làm việc bình thường. Từ 8h-17h

aHome - Chuyên Gia Báo Động

097 826 31 89

Giờ

Th 2

09:00 – 17:00

Th 3

09:00 – 17:00

Th 4

09:00 – 17:00

Th 5

09:00 – 17:00

Th 6

09:00 – 17:00

Th 7

Đóng cửa

CN

Đóng cửa